image

Ledarskapsutbildning Sportchef- TKH-J20

Röda tråden ett Utbildnings program för alla ledare i din förening från Sportchef-TKH-J20.

Ledarskaps utbildningen görs i två olika program

  • SMARTA mål
  • FIRO modellen

Spelarutvecklings program!

  • VERKTYG

Vi utbildar ledare, spelare både teoretiskt och i praktiskt träning, allt utifrån svenska ishockey förbundets utbildningsmaterial

1. Sportchefs utbildnings program: (arbetsbeskrivning till alla i organisationen , hockeyprofilprogram, träningsmetodik från TKH-J20 Policy)

2. Idrott &Ledarutbildnings program: TKH-J20 (grundläggande ledarskap, coachning, årsplanering, tränings metodik on-off ice, ålder specifik träning!)

3.Spelarutvecklings program "VERKTYG"(Vision, Egenträning, Realistisk-målbild, Kamratskap, TAK tillit-ansvar-komunikation, Yrkesmentor, Goda vanor,)


image

SMARTA mål!

Specifikt - Vad vill vi åstakomma med laget.

Mätbart - Hur vi mäter lagets utveckling.

Attraktivt - Är spelarna/laget tillräckligt motiverade. 

Realistiskt- Är målsättning realistisk? 

Tidsbestämt - När ska lagets mål vara genomfört?

Accepterat - Har alla i laget Accepterat målet?

SMARTA mål: Grundläggande för idrottsledare och en metod för att planera och strukturera, och skapa målsättning. Detta är ett tydligt och enkelt sätt att skapa förutsättning av utveckling i sitt lag.image

FIRO modellen

1. Tillhörighet - Under den första fasen i en grupp lär man känna varandra!

2. Idyllfasen - Efter den första fasen så pustar alla ut. Man känner att det var skönt man ”fick vara med på båten”.

3. Rollsökning - När man vet att man är accepterad i gruppen är nästa steg att finna sin roll?

4. Gemyt-fasen -Gemytfasen är ytterligare en ”hämta-andan-fas” som påminner om idyllfasen. Alla har funnit sina roller som är tydliga och klara. Dock är kreativiteten fortfarande låg!

5. Samhörighet- Nu kommer vi till den mest intressanta fasen som få grupper sällan uppnår! samhörighetsfasen. Det är hit vi strävar. Här växlar vi roller beroende på behov!

FIRO modellen - är ett sätt för att skapa bättre samman hållning och utveckla  laget i gruppdynamik! 

image

Spelarutvecklings program (VERKTYG)

  1. Vision -Vart ser jag mig om 3-5 år

  2. Egenträning- Vilken typ av träning ska jag bedriva!  Vad är bästa träning för min ålder!  

  3. Realistisk målbild -Vad kan jag offra för att nå målet!

  4. Kamratskap-Hur blir jag en bättre kompis!

  5. TAK-Tillit-Ansvar-Komunikation, Hur blir vi ett bättre JAG i Laget! med  Vilja, Fantasi, Kunskap, och kunna Handha utrustning!

  6. Yrkes Mentor - Hur finner jag en bra mentor för min utveckling!

  7. Goda vanor-att skapa en Rödtråd för dig som spelare och människa t.e.x att alltid vara noggrann med sin träning!

Vi ger dig Verktygen du måste göra jobbet!

Varje spelare som anmäler sig till Akademi eller Analysprogrammet får en utbildning i ("VERKTYG") ett sätt ta större ansvar för sin egen utveckling! mer info och vägledning för dig som är ambitiös och vill ta din hockey vidare!  Ansök idag!

Ansök här